*********************************************

Komornik zawiadamia, że od dnia 22-04-2013r. siedziba kancelarii mieści się:

Zabrze, ul. Pułaskiego 17.


*********************************************

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zabrzu

Zbigniew Rudlicki
41-800 Zabrze,
ul. Pułaskiego 17
tel./fax.(32) 271 29 45
e-mail zabrze1komornik@vp.pl

Bank:
PKO BP S.A. I/O Centrum w Gliwicach
nr konta 32 10202401 0000 0602 0143 9850

Kancelaria czynna:
codziennie w godzinach  8.00-15.00

Komornik przyjmuje:
wtorek w godzinach 9.00-11.00
czwartek w godzinach 13.00-15.00